VERKSAMHET

Österbygruppen

Vi delar vårdideologi och samarbetar i många frågor med de andra vårdhemmen i Österbygruppen.


Alba Behandlingshem

www.alba-ab.se

Södra Slavstavägen 2 A, 754 53 Uppsala

Tel 018-50 54 02, fax 018-50 54 03

E-post: info@alba-ab.se


Harvik Vård

www.harvik-vard.se

Ulriksgatan 1, 742 34 Östhammar

Tel 0173-177 40, fax 0173-177 45

E-post: harvikvard@telia.com

info@harvik-vard.se


Storby Boende

www.storbyboende.com

Storbyvägen 34, 782 35 Malung

Tel 280-102 50, fax 0280-102 54

E-post: storby.boende@telia.com

info@storbyboende.com


Österby Boendeenhet

www.osterby-boende.se

Harviksvägen 6A, 748 30 Österbybruk

Tel 0295-200 64, fax 0295-200 87

E-post: info@osterby-boende.se

Österbygruppens centrala administration finns på

Vattholmavägen 88 A

75440 Uppsala

Tel 018-569595

Fax 018-515528