HEM

Klingbrogården är ett boende för människor med psykiska funktionshinder.

Vi har platser både för personer som enbart har psykiatriska diagnoser och för boende som dessutom har skadligt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Vi arbetar med regelbundna drogkontroller och alkometertestningar.

Klingbrogården
Klingbrogården ligger i ett vanligt bostadsområde alldeles invid Gimo centrum med både bra serviceutbud och täta bussförbindelser.


Vår målgrupp är:

Olika psykostillstånd

Personlighetsstörningar

Personer med långvarigt psykiskt funktionshinder

Dubbeldiagnoser

Substitutionsbehandling

Somatisk sjukdom eller rullstol är inget hinderVerksamhet
Vi har 25 platser för både män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Alla har sin egen lägenhet med kök, dusch och toalett.

Vårt upptagningsområde är hela landet och vi har ramavtal med ett 50-tal kommuner i Sverige.

Boende Omvårdnad Sysselsättning


På Klingbrogården finns tillfälle för hobbyverksamhet, bassängbad och andra aktiviteter.

Vi har även möjlighet att åka till en gård

med fin natur runtomkring.

I Sälenstugan finns möjlighet till skidåkning, fjällvandring och fiske.